wtorek, 9 stycznia 2018

Uraz kręgosłupa - pierwsza pomoc przedmedyczna

Uraz kręgosłupa - pierwsza pomoc przedmedyczna
Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej może okazać się niezbędna w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Posiadanie podstawowych wiadomości i umiejętności z tego zakresu pomoże podjąć stosowne i niezbędne kroki, jak również opanować nerwy - w nagłych wypadkach zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku często bywa decydujące.


Dziś kilka wskazówek dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa. Do urazu tego typu może dojść między innymi w wyniku upadku z wysokości, wypadku komunikacyjnego czy uderzenia w głowę. 

O tym, że mamy do czynienia z urazem kręgosłupa mogą wskazywać liczne objawy, w tym:
·         osłabienie;
·         drętwienie i zaburzenia czucia w kończyczanach;
·         niedowład kończyn;
·         trudności w wykonaniu ruchu ręką lub nogą;
·         ból szyi i pleców;
·         zaburzenia oddychania.
Jeśli podejrzewamy, że dana osoba może mieć uraz kręgosłupa, musimy podjąć następujące działania:

Ø  sprawdzić, czy poszkodowany zachował świadomość;
Ø  sprawdzić oddech poszkodowanego;
Ø  wezwać pogotowie -  o tym, jak prawidłowo powinien wyglądać meldunek we wcześniejszym wpisie - Zasady udzielania pierwszej pomocy

Pamiętajmy, że jeśli poszkodowany jest przytomny i oddycha, nie możemy go przenosić - pozostawiamy go w pozycji zastanej do czasu przyjazdu pogotowia!

Jak jeszcze możemy pomóc osobie poszkodowanej? Powinniśmy unieruchomić głowę, szyję i tułów poszkodowanego - zapewnienie stabilizacji ciała  na tym etapie jest bardzo ważne. Cały czas kontrolujmy oddech, tętno oraz świadomość poszkodowanego. W celu utrzymania drożności dróg oddechowych powinniśmy wysunąć żuchwę poszkodowanego, pamiętając by nie odginać głowy do tyłu. Cały czas musimy również dbać o komfort psychiczny poszkodowanego. 

W momencie, kiedy poszkodowany straci przytomność i oddech nie możemy zwlekać i musimy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pomimo podejrzenia urazu kręgosłupa musimy ostrożnie przełożyć poszkodowanego w pozycję neutralną, a więc tak, aby głowa znajdowała się w jednej osi z szyją i tułowiem (jeśli to możliwe korzystając z pomocy innych osób).

Wykonując resuscytację należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Mostek uciskamy na głębokość 5 cm, z częstotliwością 100 na minutę. Po wykonaniu 30 uciśnięć wykonujemy 2 oddechy ratownicze. W przypadku braku zabezpieczenia na twarzy (maski) możemy ograniczyć się do wykonywania masażu serca (bez sztucznego oddychania) - wykonujemy wówczas same uciśnięcia klatki piersiowej - poszkodowany ma większe szanse na przeżycie, niż gdybyśmy zaniechali jakichkolwiek działań.

Więcej na temat udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w kolejnych wpisach. A wszystkich zainteresowanych zdobyciem niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, w tym pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy, zapraszamy na nasze kursy pierwszej pomocy. Wszystkie szczegóły dotyczące kursu znajdują się na stronie .
Zapraszamy.niedziela, 10 grudnia 2017

Wypadki przy pracy statystyki 2017 r.


Wypadki przy pracy statystyki 2017 r.


Główny Urząd Statystyczny udostępnił na swojej stronie wstępne statystyki dotyczące wypadków przy pracy w okresie I-III kwartał 2017 roku. Szczegółowe dane znajdziecie pod linkiem.
Z opracowania sygnalnego GUS wynika, że w okresie I-III kwartał 2017 roku liczba zgłoszonych poszkodowanych w wypadkach przy pracy wynosiła ogółem 56 140 osób, co oznacza, że była o 0,7% większa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jak możemy przeczytać w raporcie:
"Z liczby ogółem, 55630 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,6% więcej niż przed rokiem), 362 osoby – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 17,9% więcej), wypadkom śmiertelnym – 148 osób (tj. o 12,1% więcej niż w okresie I—III kwartał 2016 r.)."


Przyczyny wypadków przy pracy

Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przyczyny wypadków przy pracy, pozostaje nieprawidłowe zachowanie się pracownia - aż 60,7% wypadków przy pracy była tego skutkiem. Na kolejnych miejscach plasuje się:
·         niewłaściwy stan czynnika materialnego - 8,5% wypadków przy pracy;
·         brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym  - 7,2% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika - 6,6% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwa organizacja stanowiska pracy - 5,3% wypadków przy pracy;
·         inne przyczyny - 4,6% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwa organizacja prac - 4,2 % wypadków przy pracy;
·         nieużywanie sprzętu ochronnego - 1,5% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika - 1,4% wypadków przy pracy.

Czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku

Zgodnie z wynikami badań w chwili wypadku pracownicy wykonywali następujące czynności:
·          37,3% - poruszanie się;
·         16,9% - operowanie przedmiotami;
·         14,8% - transport ręczny;
·         12,5 % - prace narzędziami ręcznymi;
·         9,1% - obsługiwanie maszyn;
·         6,6 % - kierowanie/jazda środkami transportu/ obsługa maszyn i innych urządzeń;
·         2,5% -- obecność;
·         0,3 % - inne czynności.
Wydarzeniem powodującym uraz w aż 31,5% przypadków było zderzenie z/ uderzenie w nieruchomy obiekt, w  21,1% przypadków - zderzenie z / uderzenie w obiekt w ruchu, a w  18,8% przypadków - kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym.  14,1% przypadków to urazy powstałe w wyniku obciążenia psychicznego lub fizycznego pracowników.
Na koniec podsumowanie wskaźnika wypadkowości (a więc liczby poszkodowanych na 1000 pracujących) dla poszczególnych województw. Ogółem w Polsce wskaźnik ten wyniósł za okres I-III kwartał 2017 r. - 4,37. Najwyższy był w województwach:
·         dolnośląskim - 5,87;
·         warmińsko-mazurskim - 5,37,
a najniższy w województwach:
·         mazowieckim - 2,95   i
·         małopolskim - 3,28.


Źródło Opracowanie sygnalne MONITORING   RYNKU   PRACY Wypadki przy pracy w okresie I—III kwartał 2017 r. – dane wstępne.

A wszystkich pracodawców zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp - organizujemy szkolenia okresowe i szkolenia wstępne - dostosowując program szkoleń do profilu danej firmy. Dzięki temu pracownicy mają większą świadomość istniejących zagrożeń na danym stanowisku pracy, co przekłada się na mniejszą wypadkowość i zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Szczegóły oferty pod linkiem .
Zapraszamy.

środa, 1 listopada 2017

Zasady udzielania pierwszej pomocy


Zasady udzielania pierwszej pomocy


Każdy pracownik ma prawo do korzystania ze sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz ze środków do udzielania pierwszej pomocy. Realizacja tych kwestii leży po stronie pracodawcy - powinien zapewnić on punkty pierwszej pomocy w wydziałach, w których wykonywane są prace związane z dużym zagrożeniem wypadkowym oraz zestaw środków do udzielania pierwszej pomocy w poszczególnych wydziałach zakładu pracy.
Pamiętajmy, że ilość, umiejscowienie  oraz samo wyposażenie punktów pierwszej pomocy powinny uwzględniać rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń. W punktach udzielania pierwszej pomocy powinni działać jedynie pracownicy  do tego celu wyznaczeni, którzy odbyli stosowne szkolenie. Wykaz pracowników, którzy odbyli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy powinien znajdować się w punktach pierwszej pomocy. Powinny być tam również wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy

Poniższe zasady udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej powinien znać każdy - jest to minimum, które w sytuacjach kryzysowych może uratować komuś życie.
Pamiętaj!
1. Na samym początku należy dokonać oceny zdarzenia i upewnić  się, czy nie ma dalszego zagrożenia. Jeśli pojawi się taka potrzeba, miejsce zdarzenia należy   zabezpieczyć.
2. Następny etap to sprawdzenie, czy poszkodowany reaguje. Jeśli poszkodowany reaguje i nie ma dalszego niebezpieczeństwa - należy zostawić go w pozycji, w jakiej go znaleźliśmy i wezwać pomoc. Co jednak jeśli poszkodowany nie reaguje? Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny należy głośno wezwać pomoc, a następnie przystąpić do udrożnienia dróg oddechowych i sprawdzenia czy oddycha. Jeśli poszkodowany oddycha prawidłowo, należy położyć go w pozycji bezpiecznej (oczywiście tylko wtedy, jeśli nie pogorszy to jego stanu zdrowia). Następnie prosimy kogoś o sprowadzenie pomocy (oczywiście jeśli nie ma osób trzecich, sami musimy ją wezwać). Cały czas musimy  sprawdzać, czy poszkodowany oddycha prawidłowo.
Jeśli poszkodowany nie oddycha prawidłowo - wyzywamy pomoc, a następnie przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (30:2 - 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 - oddechy). Jeśli nie możemy wykonywać oddechów ratowniczych, działania sprowadzamy do uciskania klatki piersiowej (bez przerwy).

Meldunek o wypadku - jak powinien wyglądać?
Meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane:
- CO? - rodzaj wypadku np. upadek z rusztowania;
- GDZIE? - miejsce wypadku;
- ILE? - liczba poszkodowanych;
- JAK? - stan poszkodowanych;
- CO ROBISZ? - informacje o udzielonej dotychczas pomocy;
- KIM JESTEŚ? - dane personalne osoby wzywającej pomoc -numer telefonu, z którego dzwonisz.
Pamiętaj - nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki.
Więcej na temat udzielania pierwszej pomocy na naszej stronie internetowej.
Przypominamy, że Awans B.H.P. organizuje kursy pierwszej pomocy dla pracowników, jak również dla wszystkich tych, którzy chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zapraszamy.
wtorek, 17 października 2017

Oznakowanie gaśnic


Oznakowanie gaśnic

O podstawowych zasadach ochrony przeciwpożarowej, rodzajach gaśnic i ich rozmieszczeniu w zakładzie pracy pisaliśmy na blogu w ostatnich postach. Dziś zgodnie z zapowiedzią kilka słów na temat prawidłowego oznakowania gaśnic.
Przede wszystkim należy pamiętać, że zbiorniki gaśnic, bez względu na ich rodzaj, muszą być pomalowane na kolor czerwony. Ponadto na powierzchni zbiornika każdej gaśnicy powinny być umieszczone pola opisowe umiejscowione na etykiecie z obramowaniem lub wykonane jako nadruk. Pola opisowe muszą być tak umiejscowione, aby bez problemu można było je odczytać nawet wtedy, gdy gaśnica wisi na wieszaku.

Jakie informacje powinny znajdować się na gaśnicy?

Na każdej gaśnicy muszą znajdować się podstawowe informacje. Powinny pojawić się one w polach opisowych znajdujących się na powierzchni zbiornika gaśnicy. O jakich informacjach mowa? Są to:
·         wyraz "GAŚNICA"
·         typ i wielkość znamionowa napełnienia gaśnicy;
·         informacje o skuteczności gaśniczej;
·         instrukcje obsługi (w postaci rysunków);
·         piktogramy grup pożarów, do gaszenia których przeznaczona jest gaśnica;
·         ostrzeżenia dotyczące zagrożeń związanych gaszeniem przedmiotów będących pod napięciem elektrycznym;
·         informacja o obowiązku napełnienia gaśnicy po każdym jej uruchomieniu;
·         informacja,  o obowiązków systematycznej kontroli gaśnicy;
·         informacja o zastosowanym środku gaśniczym;
·         informacja o czynniku napędowym;
·         numer lub znak certyfikatu krajowego;
·         oznaczenie gaśnicy stosowane przez producenta;
·         temperatury graniczne;
·         nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za gaśnicę.
Poniżej zamieszczamy przykładowe nadruki na zbiornik gaśnicy.


Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń wstępnych i  okresowych bhp dla pracowników i pracodawców wraz z programami szkoleniowymi . Oferta dostępna jest  na stronie internetowej
Znajdziecie tam m.in. ramowy program szkolenia ogólnego BHP, zgodnie z którym podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru stanowią część listy omawianych tematów. Szkolenia organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej, jak i na terenie firmy klienta  - dojeżdżamy na terenie całej Polski. Tematykę szkoleń dopasowujemy do specyfiki miejsca pracy. Zapraszamy.

czwartek, 5 października 2017

Gaśnice - rodzaje i zastosowanie


Gaśnice - rodzaje i zastosowanie


Przypomnijmy, że gaśnice, należące do podręcznego sprzętu gaśniczego, są urządzeniami, które zawierają środek gaśniczy. Może być on wyrzucany na skutek działania ciśnienia wewnętrznego  i kierowany na ogień. Ciśnienie wewnętrzne może mieć dwojaki charakter - może być to ciśnienie występujące stale (gaśnice pod stałym ciśnieniem) lub ciśnienie uzyskiwane na skutek uwolnienia gazu napędowego (gaśnice z gazem pomocniczym z naboju). O zasadach postępowania w trakcie gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym oraz o miejscach rozmieszczenia gaśnic pisaliśmy we wcześniejszym poście.  Dziś parę słów na temat rodzajów stosowanych gaśnic.Rodzaje gaśnic

Jednym z podstawowych rodzajów gaśnic są gaśnice przenośne, czyli takie które posiadają możliwość przenoszenia i uruchamiania ręcznego. Ich masa w stanie roboczym nie może być większa niż 20 kg.

Jakie są rodzaje gaśnic przenośnych?

Gaśnice przenośne dzielimy na:
- gaśnice stałe pod ciśnieniem i
- gaśnice z gazem pomocniczym z naboju.

Do tych pierwszych zaliczamy gaśnice proszkowe, gaśnice wodne, gaśnice na środek gaśniczy czysty, gaśnice na dwutlenek węgla oraz gaśnice halonowe. Do drugiego rodzaju gaśnic przenośnych zaliczamy gaśnice proszkowe i gaśnice wodne.

Obok gaśnic przenośnych występują również gaśnice przewoźne, czyli gaśnice z możliwością transportowania i uruchamiania ręcznego o masie całkowitej większej niż 20 kg. Gaśnie przewoźne możemy podzielić na gaśnice proszkowe, gaśnice ze środkiem na bazie wody oraz gaśnice CO2.

Co to są gaśnice proszkowe?

Gaśnica proszkowa to nic innego jak cylindryczny zbiornik, który  zaopatrzony jest w dźwignię odpowiedzialną za uruchomienie zaworu lub zbijaka z gazem napędowym. W gaśnicach tego typu przy pomocy tzw. gazu obojętnego (azot bądź dwutlenek węgla) następuje wyrzucenie środka gaśniczego (proszku) przez dyszę bądź wężyk zakończony prądowniczką. W momencie konieczności użycia gaśnicy proszkowej należy w pierwszej kolejności zerwać plombę oraz zawleczkę blokującą, następnie uruchomić dźwignię lub zbijak i skierować strumień proszku na ognisko pożaru. Pamiętajmy, że gaśnica prawidłowo pracuje jedynie w pozycji pionowej. 


Co to są gaśnice śniegowe?

Kolejnym rodzajem gaśnic są gaśnice śniegowe. Mają kształt cylindrycznego zbiornika, który zaopatrzony jest w  zawór i wężyk zakończony dyszą wylotową lub króćcem obrotowym z dyszą. Gaśnice śniegowe wypełnione są skroplonym dwutlenkiem węgla. To on po uruchomieniu pod własnym ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz i osiągając temperaturę w przybliżeniu -80 °C. Pamiętajmy zatem, że nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia ludzi.

Co to są gaśnice pianowe?

Ostatnim rodzajem gaśnic, o którym dziś napiszemy, są gaśnice pianowe. To  zbiorniki cylindryczne, wypełnione wodnym roztworem środka pianotwórczego oraz zbiorniki z gazem napędowym zaopatrzone w zbijak, wężyk zakończony prądowniczką zamykaną.

W kolejny poście napiszemy o prawidłowym oznakowaniu gaśnic.  Wszystkich zapraszamy również do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp, podczas których omawiane są również zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zapraszamy.


poniedziałek, 25 września 2017

Zasady gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym


Zasady gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczymW jednym z ostatnich artykułów pisaliśmy na temat ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy i związanych z tym obowiązków pracodawcy i pracowników (dla przypomnienia warto wrócić do tego tekstu). Dziś omówimy zasady gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym.

Co to jest podręczny sprzęt gaśniczy

Zacznijmy od początku, a więc od definicji podręcznego sprzętu gaśniczego. Pod pojęciem podręczny sprzęt gaśniczy należy rozumieć sprzęt, który przeznaczony jest do gaszenia pożaru w pierwszej fazie jego powstania. Są to m.in. gaśnice przenośne i przewoźne, koce gaśnicze czy hydronetki wodne.  Więcej informacji na temat sprzętu gaśniczego opublikujemy w kolejnym artykule. W tym miejscu zasygnalizujemy tylko kilka podstawowych kwestii związanych z najczęściej stosowanym w zakładach pracy podręcznym sprzętem gaśniczym - chodzi oczywiście o gaśnice. Pamiętajmy, że gaśnice powinny znajdować się w miejscach łatwo dostępnych (zapewniony dostęp do gaśnicy o szerokości co najmniej 1 m), widocznych i odpowiednio oznakowanych - najczęściej są to wejścia budynków, klatki schodowe, korytarze. Ważne jest, aby w budynkach wielokondygnacyjnych gaśnice znajdowały się w tych samych miejscach na każdej kondygnacji. Podstawowe zasady gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym


Poniżej zamieszczamy kilka podstawowych zasadach, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym.


Zapamiętaj!

1. Ogień gasimy zawsze zgodnie z kierunkiem wiatru.

2. Pożar palącej powierzchni zaczynamy gasić od skrajnej jego części.

3. Ciała stałe gasimy strumieniem środka gaśniczego skierowanego na płomień z dołu (a nie z góry!).

4. Urządzeń , które są pod napięciem nigdy nie gasimy gaśnicami wodnymi.

5. Ciecze i gazy, w przeciwieństwie do ciał stałych,  gasimy z góry w dół.

6. Jeśli mamy możliwość skorzystania z kilku gaśnic, uruchamiamy wszystkie jednocześnie, a nie każdą oddzielnie po zużyciu jednej z nich.

7. Należy zwrócić uwagę na to, aby po ugaszeniu pożaru, uniknąć ponownego zapalenia. 

8. Po użyciu gaśnicy, nie odkładamy jej z powrotem na miejsce, tylko albo oddajemy ją do ponownego napełnienia, albo wymieniamy na nową.Przypominamy, że tematyka związana z ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy stanowi część szkolenia okresowego bhp. Więcej na temat szkoleń bhp - wstępnych i okresowych, znajdziecie na naszej stronie. Zapraszamy!niedziela, 17 września 2017

I Ogólnopolskie Forum Służby BHP


I Ogólnopolskie Forum Służby BHPW dniach 4-5 października 2017 roku w Warszawie odbędzie się I  Ogólnopolskie Forum Służby BHP. Tematem konferencji będzie "Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy", a poprowadzi ją red. Michał Olszański.


Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie poświęconej temu wydarzeniu, celem Forum jest:

"zainicjowanie dyskusji w gronie ekspertów z różnych dziedzin, na temat współczesnej służby bhp, jej problemów oraz wyzwań, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy. W obecnych czasach przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym wymaga już nie tylko rozumienia procesów obserwowanych obecnie na rynku pracy, ale także możliwości przewidywania kierunku dalszych zmian. A nowoczesna służba bhp powinna czerpać nie tylko z własnego doświadczenia, ale także z doświadczeń szerokiego grona ekspertów."

Wśród Panelistów udział zadeklarowali m.in.

- Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

- Rady Ochrony Pracy,

- Państwowej Inspekcji Pracy,

- CIOP-PIB,

- Business Centre Club,

 jak również przedstawiciele branży przemysłowej (Polimex-Energetyka S.A., LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., WARBUD SA czy GAZ-SYSTEM S.A.).

Rejestracji dokonać można za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie

Uroczyste otwarcie forum odbędzie się 4 października o godzinie 9.00 przez Prezes ZG OSPSBHP Elżbietę Bożejewicz. Sesję inauguracyjną poprowadzą Przewodniczący Rady Ochrony Pracy, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor CIOP-PIB oraz Wiceprezes Business Centre Club.Dwudniowe spotkanie zostało podzielone na następujące panele tematyczne:

- perspektywy rozwoju i zmian w zakresie bezpieczeństwa;

- samorząd zawodowy służby bhp;

- innowacyjność w bezpieczeństwie pracy;

- nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem;

- pracownik XXI wieku - zmieniający się rynek pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie.

Organizatorem Forum jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, współorganizatorami Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, zaś partnerami: ZUS, UDT oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Trzymamy kciuki, aby zgodnie z zapowiedziami, Forum stało się inspiracją do zorganizowania kongresu służby bhp i stanowiło solidną platformę do wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkich zainteresowanych tematyką bhp zapraszamy nie tylko do śledzenia  naszego bloga B.H.P. z Awansem, ale również do odwiedzania naszej strony na FB. Zapraszamy!