wtorek, 9 stycznia 2018

Uraz kręgosłupa - pierwsza pomoc przedmedyczna

Uraz kręgosłupa - pierwsza pomoc przedmedyczna
Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej może okazać się niezbędna w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Posiadanie podstawowych wiadomości i umiejętności z tego zakresu pomoże podjąć stosowne i niezbędne kroki, jak również opanować nerwy - w nagłych wypadkach zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku często bywa decydujące.


Dziś kilka wskazówek dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa. Do urazu tego typu może dojść w wyniku upadku z wysokości, wypadku komunikacyjnego czy uderzenia w głowę. Podstawowymi objawami wskazującymi na możliwość urazu kręgosłupa są między innymi:
·         osłabienie;
·         drętwienie i zaburzenia czucia w kończyczanach;
·         niedowład kończyn;
·         trudności w wykonaniu ruchu ręką/ nogą;
·         ból szyi i pleców;
·         zaburzenia oddychania.
W sytuacji podejrzenia urazu kręgosłupa należy :
Ø  sprawdzić, czy poszkodowany zachował świadomość;
Ø  sprawdzić oddech poszkodowanego;
Ø  wezwać pogotowie -  o tym, jak prawidłowo powinien wyglądać meldunek we wcześniejszym wpisie - Zasady udzielania pierwszej pomocy

Jeśli poszkodowany jest przytomny i oddycha, nie należy go przenosić - pozostawiamy go w pozycji zastanej do czasu przyjazdu pogotowia!

Ø  unieruchomić głowę, szyję i tułów - zapewnić stabilizację ciała poszkodowanego;
Ø  zapewnić komfort psychiczny;
Ø  kontrolować oddech, tętno i świadomość poszkodowanego;
Ø  utrzymywać drożność dróg oddechowych - należy wysunąć żuchwę poszkodowanego, ale nie wolno odginać głowy do tyłu;
Ø  w przypadku utraty przytomności i oddechu należy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej - w tym celu należy ostrożnie przełożyć poszkodowanego w pozycję neutralną - głowa w jednej osi z szyją i tułowiem (jeśli to możliwe korzystając z pomocy innych osób).

Pamiętaj - uciskaj mostek na głębokość 5 cm, z częstotliwością 100 na minutę. Po wykonaniu 30 uciśnięć wykonaj 2 oddechy ratownicze. W przypadku braku zabezpieczenia na twarzy (maski) możemy wykonywać masaż serca bez wykonywania sztucznego oddychania - wykonujemy wówczas same uciśnięcia klatki piersiowej - poszkodowany ma większe szanse na przeżycie, niż gdybyśmy zaniechali jakichkolwiek działań.

Więcej na temat udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w kolejnych wpisach. A wszystkich zainteresowanych zdobyciem niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, w tym pracowników wyznaczonych przez pracodawcę jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy, zapraszamy na nasze kursy pierwszej pomocy. Wszystkie szczegóły dotyczące kursu znajdują się na stronie .
Zapraszamy.niedziela, 10 grudnia 2017

Wypadki przy pracy statystyki 2017 r.


Wypadki przy pracy statystyki 2017 r.


Główny Urząd Statystyczny udostępnił na swojej stronie wstępne statystyki dotyczące wypadków przy pracy w okresie I-III kwartał 2017 roku. Szczegółowe dane znajdziecie pod linkiem.
Z opracowania sygnalnego GUS wynika, że w okresie I-III kwartał 2017 roku liczba zgłoszonych poszkodowanych w wypadkach przy pracy wynosiła ogółem 56 140 osób, co oznacza, że była o 0,7% większa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jak możemy przeczytać w raporcie:
"Z liczby ogółem, 55630 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,6% więcej niż przed rokiem), 362 osoby – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 17,9% więcej), wypadkom śmiertelnym – 148 osób (tj. o 12,1% więcej niż w okresie I—III kwartał 2016 r.)."


Przyczyny wypadków przy pracy

Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przyczyny wypadków przy pracy, pozostaje nieprawidłowe zachowanie się pracownia - aż 60,7% wypadków przy pracy była tego skutkiem. Na kolejnych miejscach plasuje się:
·         niewłaściwy stan czynnika materialnego - 8,5% wypadków przy pracy;
·         brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym  - 7,2% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika - 6,6% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwa organizacja stanowiska pracy - 5,3% wypadków przy pracy;
·         inne przyczyny - 4,6% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwa organizacja prac - 4,2 % wypadków przy pracy;
·         nieużywanie sprzętu ochronnego - 1,5% wypadków przy pracy;
·         niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika - 1,4% wypadków przy pracy.

Czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku

Zgodnie z wynikami badań w chwili wypadku pracownicy wykonywali następujące czynności:
·          37,3% - poruszanie się;
·         16,9% - operowanie przedmiotami;
·         14,8% - transport ręczny;
·         12,5 % - prace narzędziami ręcznymi;
·         9,1% - obsługiwanie maszyn;
·         6,6 % - kierowanie/jazda środkami transportu/ obsługa maszyn i innych urządzeń;
·         2,5% -- obecność;
·         0,3 % - inne czynności.
Wydarzeniem powodującym uraz w aż 31,5% przypadków było zderzenie z/ uderzenie w nieruchomy obiekt, w  21,1% przypadków - zderzenie z / uderzenie w obiekt w ruchu, a w  18,8% przypadków - kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym.  14,1% przypadków to urazy powstałe w wyniku obciążenia psychicznego lub fizycznego pracowników.
Na koniec podsumowanie wskaźnika wypadkowości (a więc liczby poszkodowanych na 1000 pracujących) dla poszczególnych województw. Ogółem w Polsce wskaźnik ten wyniósł za okres I-III kwartał 2017 r. - 4,37. Najwyższy był w województwach:
·         dolnośląskim - 5,87;
·         warmińsko-mazurskim - 5,37,
a najniższy w województwach:
·         mazowieckim - 2,95   i
·         małopolskim - 3,28.


Źródło Opracowanie sygnalne MONITORING   RYNKU   PRACY Wypadki przy pracy w okresie I—III kwartał 2017 r. – dane wstępne.

A wszystkich pracodawców zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp - organizujemy szkolenia okresowe i szkolenia wstępne - dostosowując program szkoleń do profilu danej firmy. Dzięki temu pracownicy mają większą świadomość istniejących zagrożeń na danym stanowisku pracy, co przekłada się na mniejszą wypadkowość i zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Szczegóły oferty pod linkiem .
Zapraszamy.

środa, 1 listopada 2017

Zasady udzielania pierwszej pomocy


Zasady udzielania pierwszej pomocy


Każdy pracownik ma prawo do korzystania ze sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz ze środków do udzielania pierwszej pomocy. Realizacja tych kwestii leży po stronie pracodawcy - powinien zapewnić on punkty pierwszej pomocy w wydziałach, w których wykonywane są prace związane z dużym zagrożeniem wypadkowym oraz zestaw środków do udzielania pierwszej pomocy w poszczególnych wydziałach zakładu pracy.
Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy powinny uwzględniać rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń. Obsługa punktów udzielania pierwszej pomocy powinna być powierzana wyznaczonym i przeszkolonym pracownikom. W punktach pierwszej pomocy powinny być zaś wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku, jak również wykaz pracowników przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy.


Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy

Poniższe zasady udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej powinien znać każdy - jest to minimum, które w sytuacjach kryzysowych może uratować komuś życie.
Pamiętaj!
1. Dokonaj oceny zdarzenia, upewnij się, czy nie ma dalszego zagrożenia, w razie potrzeby zabezpiecz miejsce zdarzenia.
2. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje. Jeśli poszkodowany reaguje, a nie ma dalszego niebezpieczeństwa - zostaw go w pozycji w jakiej go zastałeś i wezwij pomoc. Jeśli poszkodowany nie reaguje (jest nieprzytomny) - głośno wezwij pomoc, udrożnij drogi oddechowe i sprawdź czy oddycha. Jeśli poszkodowany oddycha prawidłowo - ułóż go w pozycji bezpiecznej (jeśli nie pogorszy to jego stanu zdrowia). Następnie wyślij kogoś po pomoc lub sam ją wezwij. Nie zapominaj o regularnym sprawdzaniu oddychania.
Jeśli poszkodowany nie oddycha prawidłowo - wezwij pomoc, a następnie wykonaj resuscytację krążeniowo-oddechową (30:2 - 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 - oddechy), a jeśli nie jesteś w stanie wykonywać oddechów ratowniczych, uciskaj klatkę piersiową bez przerwy.
Meldunek o wypadku - jak powinien wyglądać?
Meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane:
- CO? - rodzaj wypadku np. upadek z rusztowania;
- GDZIE? - miejsce wypadku;
- ILE? - liczba poszkodowanych;
- JAK? - stan poszkodowanych;
- CO ROBISZ? - informacje o udzielonej dotychczas pomocy;
- KIM JESTEŚ? - dane personalne osoby wzywającej pomoc -numer telefonu, z którego dzwonisz.
Pamiętaj - nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki.
Więcej na temat udzielania pierwszej pomocy na naszej stronie internetowej.
Przypominamy, że Awans B.H.P. organizuje kursy pierwszej pomocy dla pracowników, jak również dla wszystkich tych, którzy chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zapraszamy.
wtorek, 17 października 2017

Oznakowanie gaśnic


Oznakowanie gaśnic

O podstawowych zasadach ochrony przeciwpożarowej, rodzajach gaśnic i ich rozmieszczeniu w zakładzie pracy pisaliśmy na blogu w ostatnich postach. Dziś zgodnie z zapowiedzią kilka słów na temat prawidłowego oznakowania gaśnic.
Przede wszystkim należy pamiętać, że zbiorniki gaśnic, bez względu na ich rodzaj, muszą być pomalowane na kolor czerwony. Ponadto na powierzchni zbiornika każdej gaśnicy powinny być umieszczone pola opisowe umiejscowione na etykiecie z obramowaniem lub wykonane jako nadruk. Pola opisowe muszą być tak umiejscowione, aby bez problemu można było je odczytać nawet wtedy, gdy gaśnica wisi na wieszaku.

Jakie informacje powinny znajdować się na gaśnicy?

W polach opisowych umiejscowionych na powierzchni zbiornika gaśnicy muszą znajdować się następujące informacje:
·         wyraz "GAŚNICA"
·         typ i wielkość znamionowa napełnienia gaśnicy;
·         dane dotyczące skuteczności gaśniczej;
·         instrukcje obsługi w postaci jednego lub kilku rysunków;
·         piktogramy grup pożarów, do gaszenia których przeznaczona jest gaśnica;
·         ostrzeżenia dotyczące zagrożeń związanych z toksycznością i gaszeniem przedmiotów będących pod napięciem elektrycznym;
·         informacja, ż gaśnica po każdym uruchomieniu powinna być napełniona;
·         informacja,  że gaśnica powinna być regularnie kontrolowana;
·         informacja o zastosowanym środku gaśniczym, a w szczególności informacje o zastosowanych dodatkach i ich zawartości procentowej w gaśnicach ze środkiem gaśniczym na bazie wody;
·         informacja o czynniku napędowym;
·         numer lub znak certyfikatu krajowego;
·         oznaczenie gaśnicy stosowane przez producenta;
·         temperatury graniczne;
·         nazwa i adres odpowiedzialnego za gaśnicę.
Poniżej zamieszczamy przykładowe nadruki na zbiornik gaśnicy.


Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń wstępnych i  okresowych bhp dla pracowników i pracodawców wraz z programami szkoleniowymi . Oferta dostępna jest  na stronie internetowej
Znajdziecie tam m.in. ramowy program szkolenia ogólnego BHP, zgodnie z którym podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru stanowią część listy omawianych tematów. Szkolenia organizujemy zarówno na terenie naszej hali szkoleniowej, jak i na terenie firmy klienta  - dojeżdżamy na terenie całej Polski. Tematykę szkoleń dopasowujemy do specyfiki miejsca pracy. Zapraszamy.

czwartek, 5 października 2017

Gaśnice - rodzaje i zastosowanie


Gaśnice - rodzaje i zastosowanie


Gaśnice, czyli podręczny sprzęt gaśnicy, to urządzenia zawierające środek gaśniczy, który może być wyrzucany na skutek działania ciśnienia wewnętrznego  i kierowany na ogień. Ciśnienie wewnętrzne może być ciśnieniem występującym stale (gaśnice pod stałym ciśnieniem) lub uzyskiwane w wyniku uwolnienia gazu napędowego (gaśnice z gazem pomocniczym z naboju). O zasadach postępowania w trakcie gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym oraz o miejscach rozmieszczenia gaśnic pisaliśmy we wcześniejszym poście.  Dziś parę słów na temat rodzajów stosowanych gaśnic.Rodzaje gaśnic

Jednym z podstawowych rodzajów gaśnic są gaśnice przenośne, czyli takie które posiadają możliwość przenoszenia i uruchamiania ręcznego. Ich masa w stanie roboczym nie może być większa niż 20 kg.

Jakie są rodzaje gaśnic przenośnych?

Gaśnice przenośne dzielimy na gaśnice stałe pod ciśnieniem i gaśnice z gazem pomocniczym z naboju. Do tych pierwszych zaliczamy gaśnice proszkowe, gaśnice wodne, gaśnice na środek gaśniczy czysty, gaśnice na dwutlenek węgla oraz gaśnice halonowe. Do drugiego rodzaju gaśnic przenośnych zaliczamy gaśnice proszkowe i gaśnice wodne.

Obok gaśnic przenośnych występują również gaśnice przewoźne, czyli gaśnice z możliwością transportowania i uruchamiania ręcznego o masie całkowitej większej niż 20 kg. Gaśnie przewoźne możemy podzielić na gaśnice proszkowe, gaśnice ze środkiem na bazie wody oraz gaśnice CO2.

Co to są gaśnice proszkowe?

Gaśnica proszkowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zwór lub zbijak z gazem napędowym. Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądowniczką przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla). Przystępując do akcji gaszenia pożaru zrywamy plombę i zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignie lub zbijak i kierujemy strumień proszku an ognisko pożaru. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki. Gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.


Co to są gaśnice śniegowe?

Gaśnica śniegowa to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w  zawór i wężyk zakończony dysza wylotową lub króćcem obrotowym z dyszą. Wewnątrz gaśnicy znajduje się skroplony dwutlenek węgla, który po uruchomieniu pod własnym ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz oziębiając się do temperatury ok. -80 °C. Należy pamiętać, że nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia ludzi.

Co to są gaśnice pianowe?

Gaśnica pianowa to zbiornik cylindryczny, w którym znajduje się wodny roztwór środka pianotwórczego oraz zbiornik z gazem napędowym zaopatrzony w zbijak, wężyk zakończony prądowniczką zamykaną.

W kolejny poście napiszemy o prawidłowym oznakowaniu gaśnic.  Wszystkich zapraszamy również do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp, podczas których omawiane są również zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zapraszamy.


poniedziałek, 25 września 2017

Zasady gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym


Zasady gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczymW jednym z ostatnich artykułów pisaliśmy na temat ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy i związanych z tym obowiązków pracodawcy i pracowników (dla przypomnienia warto wrócić do tego tekstu). Dziś omówimy zasady gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym.

Co to jest podręczny sprzęt gaśniczyPodręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania. Zaliczmy do niego gaśnicze przenośne, gaśnice przewoźne, koce gaśnicze oraz inny sprzęt gaśniczy, taki jak chociażby hydronetki wodne. Więcej informacji na temat sprzętu gaśniczego opublikujemy w kolejnym artykule. W tym miejscu zaznaczymy tylko, że gaśnice, czyli najczęściej stosowany w zakładach pracy podręczny sprzęt gaśniczy, powinny być rozmieszczone w obiektach w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, czyli między innymi przy wejściach budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach czy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Ponadto powinny być to miejsca nie narażone na uszkodzenia mechaniczne czy działanie źródeł ciepła (należy unikać okolic grzejników). W obiektach wielokondygnacyjnych gaśnice powinny znajdować się w tych samych miejscach na każdej kondygnacji. Pamiętać należy również o tym, że odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż   30 m, zaś do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Podstawowe zasady gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym


Poniżej zamieszczamy kilka podstawowych zasadach, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym.


Zapamiętaj!

1. Ogień należy gasić zgodnie z kierunkiem wiatru.

2. Pożar palącej powierzchni należy gasić od skrajnej jego części.

3. Ciała stałe należy gasić kierując strumień środka gaśniczego na płomień z dołu, a nie z góry.

4. Nigdy nie gasimy urządzeń będących pod napięciem gaśnicami wodnymi. W tym celu należy użyć gaśnic do tego przeznaczonych.

5. Ciecze i gazy należy gasić z góry w dół.

6. Jeśli mamy do dyspozycji kilka gaśnic, należy uruchomić wszystkie jednocześnie, a nie każdą oddzielnie po jej zużyciu.

7. Po ugaszeniu pożaru należy uważać na możliwość ponownego zapalenia.

8. Po użyciu gaśnicy, nie należy jej zawieszać, a ponownie napełnić lub wymienić na nową.Przypominamy, że tematyka związana z ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy stanowi część szkolenia okresowego bhp. Więcej na temat szkoleń bhp - wstępnych i okresowych, znajdziecie na naszej stronie. Zapraszamy!niedziela, 17 września 2017

I Ogólnopolskie Forum Służby BHP


I Ogólnopolskie Forum Służby BHPW dniach 4-5 października 2017 roku w Warszawie odbędzie się I  Ogólnopolskie Forum Służby BHP. Tematem konferencji będzie "Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy", a poprowadzi ją red. Michał Olszański.


Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie poświęconej temu wydarzeniu, celem Forum jest:

"zainicjowanie dyskusji w gronie ekspertów z różnych dziedzin, na temat współczesnej służby bhp, jej problemów oraz wyzwań, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy. W obecnych czasach przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym wymaga już nie tylko rozumienia procesów obserwowanych obecnie na rynku pracy, ale także możliwości przewidywania kierunku dalszych zmian. A nowoczesna służba bhp powinna czerpać nie tylko z własnego doświadczenia, ale także z doświadczeń szerokiego grona ekspertów."

Wśród Panelistów udział zadeklarowali m.in.

- Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

- Rady Ochrony Pracy,

- Państwowej Inspekcji Pracy,

- CIOP-PIB,

- Business Centre Club,

 jak również przedstawiciele branży przemysłowej (Polimex-Energetyka S.A., LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., WARBUD SA czy GAZ-SYSTEM S.A.).

Rejestracji dokonać można za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie

Uroczyste otwarcie forum odbędzie się 4 października o godzinie 9.00 przez Prezes ZG OSPSBHP Elżbietę Bożejewicz. Sesję inauguracyjną poprowadzą Przewodniczący Rady Ochrony Pracy, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektor CIOP-PIB oraz Wiceprezes Business Centre Club.Dwudniowe spotkanie zostało podzielone na następujące panele tematyczne:

- perspektywy rozwoju i zmian w zakresie bezpieczeństwa;

- samorząd zawodowy służby bhp;

- innowacyjność w bezpieczeństwie pracy;

- nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem;

- pracownik XXI wieku - zmieniający się rynek pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie.

Organizatorem Forum jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, współorganizatorami Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, zaś partnerami: ZUS, UDT oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Trzymamy kciuki, aby zgodnie z zapowiedziami, Forum stało się inspiracją do zorganizowania kongresu służby bhp i stanowiło solidną platformę do wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkich zainteresowanych tematyką bhp zapraszamy nie tylko do śledzenia  naszego bloga B.H.P. z Awansem, ale również do odwiedzania naszej strony na FB. Zapraszamy!