wtorek, 6 listopada 2018

Choroba zawodowa - definicja, wykaz, procedura


Choroba zawodowa - definicja, wykaz,  procedura

Definicję choroby zawodowej znajdziemy w kodeksie pracy. Zgodnie z kodeksem za chorobę zawodową uznaje się:

 "chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".” art. 2351.


Wykaz chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych. Zestawienie oprócz wykazu chorób zawodowych zwiera również informacje o okresach, w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Podejrzenie choroby zawodowej - procedura postępowania

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać sam pracownik (bądź były pracownik) za pośrednictwem lekarza, lekarz bądź też pracodawca. Podejrzenie choroby zawodowej należy zgłaszać właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą specjalnego formularza. Lekarz, wydający orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej bądź taż o braku podstaw do jej rozpoznania  musi spełniać wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy oraz być zatrudnionym w jednej z jednostek orzeczniczych. Orzeczenie wydaje na podstawie wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej pracownika/ byłego pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego.

Ocena narażenia zawodowego

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie chorób zawodowych, ocenę narażenia zawodowego przeprowadzają:

- lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem - w związku z podejrzeniem choroby zawodowej;

- lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej  - w trakcie procedury ustalania rozpoznania choroby zawodowej;

- właściwy państwowy inspektor sanitarny.

Dokonując oceny narażenia zawodowego należy wziąć pod uwagę czynniki chemiczne i fizyczne (rodzaje, wartości stężeń, czas narażenia zawodowego), czynniki biologiczne (rodzaj, kontakt, okres utajenia, mechanizm działania, droga szerzenia się czynnika), czynniki o działaniu uczulającym, czynniki o działaniu rakotwórczym oraz sposób wykonywania pracy (obciążenie wysiłkiem fizycznym, chronometraż czynności).

Należy pamiętać, że lekarz może prosić pracodawcę o uzupełnienie niezbędnych informacji dotyczących m.in. przebiegu i organizacji pracy- praca w godzinach nadliczbowych, dane o narażeniu zawodowym, wyniki i pomiary czynników szkodliwych, środki ochrony indywidualnej czy próbki substancji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań diagnostycznych.

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej bądź też o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej właściwy państwowy inspektor sanitarny przesyła do:

- zainteresowanego pracownika/ byłego pracownika;

- pracodawcy;

- jednostki orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie;

- właściwego okręgowego inspektora pracy.

Szkolenia bhp dla firm

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń bhp dla firm - szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników i pracodawców. Szkolenia prowadzone przez doświadczonych Inspektorów bhp, realizujące programy dostosowane do konkretnych stanowisk pracy to źródło niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy. Szczegóły oferty pod linkiem:


Zapraszamy klientów z całej Polski. 


1 komentarz:

  1. Oceny ergonomii pracy w mojej firmie dokonali profesjonaliści z QES. Mogę z czystym sumieniem ich polecić.

    OdpowiedzUsuń