środa, 5 grudnia 2018

Pierwsza pomoc - omdlenia i oparzenia


Pierwsza pomoc - omdlenia i oparzenia

Udzielenie pierwszej poszkodowanemu jest obowiązkiem każdego człowieka. Zgodnie z art. 162 kodeksu karnego:
"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

W dzisiejszym wpisie przybliżymy zasady postępowania w razie omdlenia i w razie oparzenia. A wszystkich chętnych do zgłębienia tematu oraz opanowania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy zapraszamy na nasze kursy pierwszej pomocy. Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem:

Omdlenie - zasady udzielenia pierwszej pomocy

W przypadku omdlenia, poszkodowanego należy ułożyć na wznak z nogami uniesionymi ku górze, a głową ułożoną poniżej tułowia. Należy zadbać o dostęp świeżego powietrza, pamiętając o tym, aby rozluźnić uciskające części odzieży. Jeśli te czynności okażą się mało skuteczne i poszkodowany nadal nie odzyska przytomności, należy bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną.

Oparzenie - zasady udzielenia pierwszej pomocy

W przypadku oparzenia termicznego w pierwszej kolejności musimy usunąć czynnik sprawczy - czynnik parzący. Następnie usuwamy odzież, pamiętający by nie usuwać części ubrania przylegających do ciała. Poparzone miejsce schładzamy zimną wodą. Należy również w miarę możliwości usunąć elementy metalowe, np. pierścionki. Powstałe na skórze pęcherze należy przykryć  sterylnym opatrunkiem. Po wykonaniu tych podstawowych czynności, wzywamy pogotowie.
Przy oparzeniach termicznych pamiętajmy również o tym, aby oparzonej skóry nie smarować maścią, kremem czy tłuszczem. Gasząc ogień na człowieku należy sięgnąć albo po koc gaśniczy,  albo po wodę - nigdy po gaśnicę.
W przypadku oparzeń chemicznych postępujemy w podobny sposób -zaczynamy od usunięcia czynnika parzącego, następnie usuwamy odzież z poszkodowanego, pamiętający by użyć do tego rękawic ochronnych lub też czystej odzieży. Usuwamy elementy metalowe, a oparzone miejsce schładzamy zimną wodą. Po założeniu jałowego opatrunku wzywamy pogotowie. Opakowanie po środku żrącym należy zabezpieczyć. Pamiętajmy również, że w przypadku połknięcia substancji żrącej nie należy prowokować wymiotów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz