środa, 5 września 2018

Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdlenia?


Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku omdlenia?


Omdlenie jest chwilową utratą przytomności, która została spowodowana przejściowym niedokrwieniem mózgu. Omdlenia wywołane zaburzeniami pracy serca mogą być groźne dla życia. Jeśli jesteśmy więc  świadkami omdlenia, powinniśmy osobie poszkodowanej udzielić natychmiastowej pomocy, stosując się do kilku podstawowych zasad.
 


Jak postępować w przypadku omdlenia?

Po pierwsze osobę poszkodowaną należy ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej. W tym celu poszkodowanego układamy na wznak, a jego nogi unosimy pod kątem 30 stopni. W następnej kolejności sprawdzamy, czy osoba oddycha, sprawdzamy tętno oraz stan świadomości. Jeśli nasze dotychczasowe działania pomogą i poszkodowany odzyska przytomność, należy zadbać o to, aby od razu nie wstawał, gdyż grozi to ponownym omdleniem.

Jeśli nasze starania nie przyniosą zamierzonego rezultatu i poszkodowany nie odzyska przytomności w ciągu 2 minut, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej na boku, a następnie wezwać pogotowie. Należy przy tym pamiętać, aby do przyjazdu pogotowia kontrolować czynności życiowe osoby poszkodowanej.  

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników

Osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, zapraszamy na nasze kursy pierwszej pomocy. Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy szczególnie firmy - szkolenia adresujemy do pracowników, w tym do pracowników wyznaczonych przez pracodawcę, jako osoby mające udzielać pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Interesująca forma zajęć, dyskusje dydaktyczne oraz duża ilość praktyki z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego to elementy wpływające na efektywność organizowanych przez nas szkoleń.

Warto przypomnieć, że polskie prawo nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pierwszej pomocy. Zgodnie z kodeksem pracy:

"Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej."

Po szczegóły dotyczące przebiegu kursu pierwszej pomocy zapraszamy na naszą stronę internetową.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz